Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.11.16 / dotaz č. 76054
Dobrý den,
jsme SVJ, bytový dům ,28 bytů a 5 nebytových místností (sušárna, prádelna atd...).Máme vlastní plynovou kotelnu a osazeny termoventily na radiátorech.
" Pokud vlastníci bytů platí za teplo podle podlahové plochy bytu, nezávisle na tom, jaká je reálná spotřeba - měření být nemusí. Vlastníci s postupem jsou obeznámeni i s tímto rozúčtováním dle podlahové plochy souhlasí. Dotaz zní:
Měření musí být ?
Děkuji za odpověd´.
Dobrý den,
obáváme se, že měření být musí, i když se podle něj teplo nerozúčtovává.

Platba za teplo podle podlahové plochy je v souladu se zákonem. č. 67/2013 Sb.

Povinnost instalovat měřidla nebo indikátory spotřeby tepla stanovuje jiný zákon, č. 406/2000 Sb. §7, odst. 4 g):

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni (...) vybavit, v případě bytových domů (...) s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu (to je vyhl. č. 194/2007 Sb.).

Z této povinnosti v zákoně není výjimka. Takže měření mít musíte, ale používat ho nemusíte.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk