MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
v projektu vytápění administrativní budovy na toaletách je uvedena výpočtová teplota 15°C, je to dle požadavku vyhlášky 194/2004. Krajská hygienická stanice projekt připomínkovala, že nesplňuje nařízení vlády č.361/2007, kde je uvedeno pro tyto prostory 18°C. Prosím Vás o vysvětlení, jak to je s výpočtovými teplotami interiéru a která hodnota by měla být tou správnou v projektové dokumentaci. Děkuji
[ 9.1.17 - dotaz číslo: 76749 - téma: Legislativa ]

Dobrý den,
děkuji za dotaz. Dle mých zkušeností ohledně výpočtové vnitřní teploty v sociálních zařízení se řídím pro výpočet teplotních ztrát objektu a tím pádem dimenzování výkonu zdroje vnitřní výpočtovou teplotou dle normy ČSN EN 12831. Tato norma přesně specifikuje vnitřní teploty pro různé budovy a prostory a měla by korespondovat s nařízením vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci s poslední změnou v roce 2016. Vyhláška, kterou uvádíte již neplatí a navíc se týká způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. Pravděpodobně jste měl na mysli vyhlášku č. 194 z roku 2007. Tato vyhláška, co se týká teplot, vychází právě vź výše uvedené normy. V sociálním zařízení administrativní budovy bych osobně počítala s teplotou 18 °C. V letních měsících nižší teplota na Wc nevadí, ale v zimním období by teplota 15°C byla nízká. Z mé strany doporučuji teplotu 18°C.

Související legislativa[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect