Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.1.17 / dotaz č. 76897
Dobrý den,prosím o kvalifikovanou radu ohledně plynového vytápění dvoupatrového dvougeneračního domu.Čeká nás kompletní rekonstrukce(rozvody z r.1970).Lze vytápět obě patra nezávisle na sobě s jedním kotlem v domě a také odečítat spotřebu pro každý byt zvlášť?Je nutný kondenzační kotel i když není podlahovka?Jak efektivně regulovat?Zatím jen toto,konkrétnější dotazy případně později


Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu na vytápění dvoupatrového dvougeneračního domu uvádím:
Při vytápění obou pater jedním plynovým kotlem bych předpokládal instalaci dostatečně dimenzované akumulační nádrže, ze které bude vyveden samostatný vývod topné vody pro každé patro. Předpokládám nucený oběh, provoz oběhového čerpadla bude řízen např. prostorovým termostatem pro každé patro samostatně.
Odečítání spotřeby tepla každého z bytů lze docílit instalací poměrových měřičů spotřeby na každé instalované otopné těleso, jejich každoročním odečítáním a vyhodnocováním.
Podlahové topení pro provoz kondenzačního kotel není nutností. Provozovat kotel v kondenzačním provozu je možné i při „klasické“ otopné soustavě s radiátory nebo deskovými otopnými tělesy. Se způsobem provozu je ale nutno uvažovat již v projektu a dostatečně dimenzovat otopná tělesa aby bylo dosaženo vychlazení spalin z kotle na kondenzační teplotu.
Jako dostatečně efektivní regulace je instalace termostatických ventilů na všech otopných tělesech a jejich nastavení na požadovanou vnitřní teplotu.
Regulací provozu bude i termostat na akumulační nádrži, který bude řídit provoz kotle v závislosti na teplotě otopné vody v akumulační nádrži.
V současné době je mnoho možností řízení provozu otopné soustavy různými automatickými systémy různých výrobců. Ve spolupráci s projektantem je nutno vybrat takový systém, u kterého bude zaručena požadovaná funkce, dostupný servis a přijatelné pořizovací náklady.


S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB

Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk