MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Přejí dobrý den,

rád bych se zeptal, zda musí být energetický specialista pojištěn i když vlastní činnost zatím nevykonává. Tj. nezpracovává energetické audity, posudky, PENB, kontroly kotlů atd.

Děkuji za odpověď
[ 6.2.17 - dotaz číslo: 77289 - téma: Legislativa ]

Vážený pane kolego,
povinnost pojištění se vztahuje pouze na energetické specialisty provádějící energetický audit a posudek. Pro ostatní tato povinnost neplatí. Pojištění musí trvat po dobu výkonu činnosti. Viz §10 odst. 6 f) zákona:

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,

Současně také platí, že každý energetický specialista (i ten, povinně pojištěný být nemusí, tj. který provádí PENB, kontroly kotlů a klimatizací) je povinen nahradit škodu, kterou způsobil. Viz §10 odst 10 zákona. Tj. například pokud by PENB nesprávně stanovil energetickou náročnost budovy a kupující by byl uveden v omyl a koupil nemovitost s jinými parametry, mohl by chtít nahradit vzniklou škodu. Je tedy v zájmu každého specialisty sjednat si odpovídající pojištění. Škoda samozřejmě může být uplatňována i v době, kdy specialista už činnost nevykonává.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect