MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o sdělení, zda je návrh centrálního zásobování teplem s rozvodem vody vhodným typem vytápění v případě venkovské zástavby s cca 40% chalup, celkový počet domů 110 na ploše kolem 20 ha, vzdálenost centrální kotelny od RD i 1,2 km, dle navrhovatele kotel na biomasu / štěpky/ ? V příloze zasíláme typ zástavby a předběžný nástin projektanta.
[ 17.3.17 - dotaz číslo: 78406 - téma: Vytápění ]

Vážený pane starosto,

výtopny na biomasu v malých obcích narážejí na různé problémy, viz např:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/77706

Ve vašem případě je možné vyjít z předložené nabídky. Na 80 připojených domů je investice 60 mil. Kč (=750 tis. Kč na dům). Pokud získáte dotaci 70 %, znamená to, že obec vynaloží na připojený dům nejméně 225 tis. Kč. Ve skutečnosti to bude více, protože vzniknou i tzv. neuznatelné náklady, z nichž se dotace nepočítá.

V nabídce uváděná cena 140 Kč/GJ za teplo ve štěpce je celkem optimistická. Jestliže nemáte obecní lesy, musíte štěpku nakupovat. Trh je v této oblasti dynamický a špatně předvídatelný. V současnosti je běžná cena štěpky okolo 170 Kč/GJ.

Pokud zahrnete ztráty při spalování mokré štěpky a ztráty v rozvodech, náklady na běžný servis, mzdu topiče a účetní atd., může být cena pro konečného odběratele 300 až 400 Kč/GJ. Pro srovnání: Cena při topení el. přímotopem je cca 500 Kč/GJ, při topení peletami je to cca 450 Kč/GJ.

Zvažte, zda občanům nenabídnout podporu individuální výměny kotlů. Obec jim může vyřídit tzv. kotlíkovou dotaci na kotel na dřevo, peletky či na tepelné čerpadlo. Každý si může vybrat, čím chce topit. Případně jim může obec přispět i finanční podporou. Jistě to bude výrazně levnější, než 225 tis. Kč na dům - za to už by byla celá domovní kotelna i bez dotace.

Obec pak může případně zajistit občanům nákup levnějšího paliva - jako větší odběratel může mít lepší cenu. Podobně to třeba dělají obce, které občanům prodávají dřevo z obecních lesů za výhodnou cenu.

Před rozhodnutím o investici do CZT na biomasu bych doporučoval navštívit jinou obec, kde podobný systém funguje, a informovat se podrobně na problematiku provozu obecního zdroje tepla. Můžete využít např. tuto mapu:
http://www.calla.cz/atlas/

Dále doporučuji případně zpracovat podrobnější studii s analýzou rizik (růst ceny paliva, zdražení projektu, odpojování odběratelů atd.) a podrobným průzkumem zájmu potenciálních odběratelů.

S pozdravem
K. Srdečný
[ Odpovídá: Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect