Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.5.17 / dotaz č. 80642
Dobrý den, mám částečně zateplený RD aktuálně s nově instalovaným starším plynovým atmosferickým kotlem Thermona Therm 23 CLXE, řídící jedn. zapal. Bertelli AT06 s bezdrát. program. termostatem.

Mimo úsporu energie nyní hlavně řeším životnost kotle. Moderní kotel budu pořizovat až po úplném zateplení RD.

Výrobce v návodu uvádí, že je vhodné používat prostorový termostat cituji "Prostorová teplota je časově stálá a udržuje kotel v delších provozních režimech" místo kotlového termostatu, který se řídí teplotou vody a spíná pravděpodobně častěji.

Technik mi však sděluje, že provozování kotle bez termostatu nemá vliv na životnost kotle a na internetu nejsou žádné další odborné zdroje, které potvrzuje nebo vyvrací jeho sdělení.

Prosím taktéž o info, zda li další automatika např. ekvitermní regulátor by mohla mít pozitivní vliv na životnost kotle.

Děkuji za informaci
Vážený pane,
plynový kotel je třeba nějak řídit, aby výkon radiátorů odpovídal potřebě tepla. Prostorový termostat je v tomto případě docela vhodným a osvědčeným řešením. Termostat podle nastavených teplot (a časů) dává kotli povely k zapnutí (např. při poklesu teploty v místnosti pod +19°C) a k vypnutí (např. po dosažení teploty + 21°C). Moderní kotel, včetně toho vašeho, pak svou vnitřní regulací upravuje výkon hořáku, takže kotel plynule reguluje svůj výkon a neběží v režimu nulový výkon/plný výkon.

Kotlový termostat hlídá zejména teplotu vody, aby se kotel, resp. otopná soustava nepřehřála. Použít ho pro regulaci vytápění je naprosto nevhodné, protože kotlový termostat "neví", jestli je v domě teplo nebo ne a jestli je tedy potřeba topit nebo ne.

Životnost kotle může být ovlivněna tím, jak často kotel zapíná. To lze ovlivnit zejména nastavením prostorového termostatu. Čím menší rozptyl teplot nastavíte (např. spínání při +20°C a vypínání při +21°C), tím častěji bude kotel spínat a naopak.

Regulace teploty topné vody podle venkovní teploty (tj. ekvitermní regulace) snižuje zejména ztráty v rozvodech otopné soustavy. Na četnost spínání kotle má spíše pozitivní vliv.

Správná regulace je klíčová pro nízkou spotřebu plynu. Pokud budete provozovat kotel bez prostorového termostatu, může se vám stát, že během několika let zaplatíte za zbytečně spálený plyn více, než by stál nový kotel. Doporučujeme občas sledovat, jak se kotel chová. Pokud kotel spíná v několikaminutových intervalech, pak je regulace nastavená špatně.

Přejeme příjemné bydlení!
M. Šimůnek, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Arch. Martin Šimůnek* - EKIS Plzeň Ekowatt tisk