Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.6.17 / dotaz č. 81801
Pokud chci požádat o dotaci na nově instalovaný kotel na spalování pelet, může být velikost akumulace 20l/kW, nebo musí být 55 l/kW.
Dřívě to bylo celkem jasné,nyní je o 20 l/kW celkem mlhavo.
Dobrý den,

děkuji Vám, že jste využil služeb naší poradny. Z Vašeho dotazu bohužel není zřejmé, o jaký dotační titul se jedná a zda se jedná o instalaci nového kotle nebo o výměnu kotle. Předpokládám, že uvažujete o kotlíkových dotacích na výměnu původních kotlů na pevná paliva. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech uvádějí ve shodě se závaznými pokyny OPŽP požadavek na instalaci akumulační nádoby (povinná vždy při instalaci kotle s ručním přikládáním) o min. objemu 55 l/kW výkonu kotle (týká se také automatického kotle, který zároveň umožňuje ruční přikládání). Pokud Vámi vybraný kotel neumožňuje ruční dodávku paliva, není akumulace v podmínkách dotace vyžadována. Instalace nádrže může být doporučena výrobcem kotle. O vhodném použití a velikosti akumulační nádrže v daném případě by měl rozhodnout projektant vytápění.

Více informací na odkazech:
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/626-2-170330_Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%202.1_2.%20v%C3%BDzva.pdf
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4077923

Hezký den přeje

Miroslav Misař