MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, obec chce žádat o dotace na zateplení MŠ a Obecního úřadu v prioritní ose 5. Jako přílohy jsou Energetický posudek, energetický štítek obálky budovy před a po opatření a PENB po opatření. Vše se bude podávat formou jedné žádosti s jedním posudkem. Musí se PENB a EŠOB zpracovávat pro každou budovu zvlášť (jedná se o 2 sousedící budovy, které se budou najednou zateplovat, ale každá má své číslo popisné), nebo se může vytvořit jeden štítek obálky (pro soubor budov) a jeden PENB. jedná se mi i o to, že do indikátorů se vyplnuje jeden průměrný součinitel prostupu tepla a ze dvou štítků budou samozřejmě 2 různé hodnoty.
[ 5.9.17 - dotaz číslo: 85241 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Pokud máte obě budovy zpracované v jednom posudku a PENBu, měl by být i jeden EŠOB. Do zprávy posudku je vhodné uvést rovněž hodnoty součinitele prostupu tepla pro každou budovu zvlášť, musí splňovat kritéria. Rovněž obě budovy by měly splňovat kritéria v společném EŠOB. Každá budova by měla mít v EŠOB vlastní zónu.

Protože jde o veřejné budovy, nezapomeňte po zateplení zpracovat a vyvěsit nový PENB.

S pozdravem
M. Šimůnek, G. Krajcarová, K. Srdečný
[ Odpovídá: Ing. Arch. Martin Šimůnek - EKIS Plzeň Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect