Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.9.17 / dotaz č. 85754
Dobrý den,
mám doma kombinovaný boiler Dražice a hlavně akumulační nádobu o objemu 750 l napojenou do otopné soustavy (přebytek teple z kotle jde do nádoby).
Je možno vytápět fotovoltaickými panely akumulační nádobu o takovémto objemu? Stačilo by mi na ca 40°C, abych mohl temperovat dům v nepřítomnosti. Pokud ano, prosím o předběžný návrh a cenu, děkuji (prosím o návrhy 2, jak ohřívání aku nádrže, tak boileru).
Sklon střechy 20°C, směr jihozápad.

Děkuji
Děkujeme za položení dotazu. Zásadní otázkou je, zda i v současné době je možné Vám doporučit pro vytápění ohřev fotovoltaickými panely. Fotovoltaické panely, pro využití v zimním období pro vytápění, budou mít zpravidla výkon (el. práci) na hodnotě 1/5-1/6 letních slunečních hodnot. Z důvodu radikálně nižšího zimního výkonu bychom pro vytápění museli předimenzovat minimálně 5 x a tudíž investiční náklady by se razatně navýšily.

Pro výpočet ze zadaných údajů není až tak podstatné velikost akumulační nádrže, ale velikost tepelné ztráty objektu, který chcete temperovat. To bude nutné pravděpodobně spočítat. Vzhledem k délce slunečního svitu v zimě, bude zapotřebí do akumulační nádrže uložit takovou velikost energie, aby do východu slunce dalšího dne (přes noc), jste měl zajištěnou temperaci a odebrírání tepla z nádrže. Z důvodu zajištění bezpečnosti temperování, protože slunce v zimě nesvítí každý den, bude nutné počítat minimálně s koeficientem 3 až 7 x více.

Pokud se tedy nejedná o velmi nadstandardně zateplený dům, či přímo pasivní, a navíc s malou plochou, nebude ekonomicky ale i technicky (kvůli rozměru instalace na střeše) na jiné proveditelný.

Na závěr upřesňuji, že v rámci bezplatného poradenství není možné poskytovat ani navrhovat cenové či technické návrhy, jedná se již o komerční poradenství. Pokud tedy budete chtít udělat předběžný projektový návrh, bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci s rozpisem materiálu, abychom byli schopni vyčíslit cenu, obraťte se mailem na naši poradenskou společnost.