MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: nechávám si pravidelně provádět revizi plynového kotle v bytě z bezpečnostních důvodů. Nejsem bohužel technicky zdatná a vlastně ani nevím, co všechno má revizní technik kontrolovat. Tím pádem to zatím bylo na libovůli technika. A jak mám já pak zkontrolovat, že to bylo provedeno správně a kompletně? Můžete mi prosím sdělit, jak má vypadat protokol o provedené revizi a jaká je záruční doba ze strany daného dodavatele? Náklady na revizi, které platím, činí téměř 2.000,- Kč, tedy nemalé peníze, a prakticky nevím, co jsem za ně dostala z hlediska bezpečí, např. úniku škodlivých látek, případně funkčnosti kotle, kontroly filtrů , opotřebení, seřízení a atd., aby mi kotel nevysadil uprostřed zimy apod. Existuje prosím někde doporučení, co by mělo být součástí standardního ročního preventivního servisu kotle? A jak je to s garanční lhůtou a podmínkami na tento servis?
Předem Vám velmi děkuji za Vaši odpověď.
[ 11.12.17 - dotaz číslo: 89469 - téma: Vytápění ]

Dobrý den a děkuji za Váš dotaz, ke kterému uvádím:

O revizích ( kontrolách) plynových kotlů pojednává vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb. K tomu je nutno dodat, že tato vyhláška se vztahuje na právnické osoby ( organizace) a podnikající fyzické osoby. Nevztahuje se na plynová zařízení provozovaná soukromými osobami např. v rodinných domech či v bytech. Co má být obsahem kontroly tato vyhláška uvádí v odst. (1) velmi obecně:
(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany
.
V odst. (2) pak další obecná ustanovení:

(2) Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.

(3) O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje:
a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,
b) datum kontroly,
c) rozsah kontroly,
d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,
e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

Žádnou záruční dobu tato vyhláška nestanovuje.
Obsah kontroly plynových zařízení provozovaných soukromými osobami lze stanovit odvozeně z této vyhlášky.
Obsahem kontroly by zřejmě mělo být vyčištění kotle (spalovacího prostoru, hořáku), seřízení spalovacích poměrů vč. zapalování, kontrola těsnosti plynových potrubí, funkce pojišťovacích a bezpečnostních armatur, technický stav jednotlivých částí kotle a kotelny a výměna opotřebených či nefunkčních součástí.
O výsledku kontroly je nutno v každém případě pořídit záznam, ve kterém bude podrobně uvedeno, co bylo předmětem kontroly a s jakým výsledkem a případné zjištěné závady.
Závěrem záznamu by mělo být zjištění, zda je kotel schopen bezpečného a hospodárného provozu.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.

[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect