Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetické šetrné lokality, možnosti úspor a zvyšování efektivity

Publikace se zaměřuje na představení vzorových příkladů zahraničních projektů, které jsou zaměřeny na snižování spotřeby energie. Jedná se o pokrokové příklady z řady Evropských zemí. U každého z řešených projektů je součástí popis provedených opatření, vyčíslení spotřeby energie před a po zavedení opatření a jednotlivé příklady jsou také graficky ilustrovány. Řešeny jsou jednak energetické komunity, nicméně větší důraz je věnován bytovým domům, kancelářským a administrativním budovám a školám. Na představení jednotlivých vzorových projektů navazuje aplikování zahraničních opatření do českého prostředí a vyčíslení potenciálu úspor energie. Detailně je řešený potenciál úspor v kategorii bytových domů, kancelářských a administrativních budov a škol.
Rok vydání:  2021
Velikost:  3 MB
Stáhněte zde