MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.1.19 / dotaz č. 102359
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli nám může bytové družstvo bez souhlasu nájemníků zvednout otopnou křivku. Dali nám totiž nová topení ale menší a s menším výkonem a máme teď zimu v bytech, prokázáno i měřením zdr.ustavu že nebyly dodrženy teploty. Přiznali se ke špatnému projektu, nechtějí nám vyměnit topení a místo toho nám zvedli topnou křivku v celém domě. Tvrdí že můžou i bez souhlasu nájemníků nechat zvednout otopnou křivku u dodavatele tepla,(tzn.teplejsi voda do topení a dražší teplo) můžou nebo nemůžou, mají na to právo? Platíme víc za dodávané teplo než ostatní domy.
Dobrý den
Topná křivka udává závislost teploty topné vody na venkovní teplotě. Dodavatel tepla má limitní hodnoty, které může dodat do objektu. Tyto jsou v souladu s ostatními domy v dané lokalitě.
Pokud máte zpracovánu projektovou dokumentaci, mělo by z ní být patrno, na jaký teplotní spád je navržena. Přívodní teplota topné vody je důležitá pro správnou funkci soustavy. Teplotním spádem se rozumí údaj např. 70/55°C. Číslo před lomítkem určuje přívodní teplotu topné vody. Číslo za lomítkem určuje teplotu zpátečky. Tento údaj je zásadní při návrhu celé otopné soustavy (dimenze potrubí, velikost otopných těles, atd.) a může se lišit. Pokud byste například chtěli uplatnit nízkoteplotní topný systém zvolili byste teplotní spád např. 55/45°C (kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo, atp.). Na tyto parametry se následně dimenzují otopná tělesa. Dalším zásadním údajem pro návrh otopných těles jsou tepelné ztráty. Tepelné ztráty se vypočítávají pro každou místnost v budově zvlášť. Z výpočtu je tedy patrno kolik wattů je nutno do místnosti dodat, abyste měli požadovanou tepelnou pohodu. Pokud známe tepelnou ztrátu a teplotní spád můžeme nadimenzovat otopná tělesa.
Pro představu:
Pokud máme místnost s vypočtenou tepelnou ztrátou 1500 W, tepelným spádem 70/55°C a výpočtovou teplotou v místnosti 20°C můžeme navrhnout např. deskové otopné těleso typ 22/6120. Takové těleso (výška=600mm, šířka=1200, hloubka=100mm) bude mít topný výkon 1622 W. Pokryje nám tedy vypočtenou tepelnou ztrátu místnosti (1622 W > 1500 W).
Pokud ale budete to stejné otopné těleso provozovat v teplotním spádu 55/45°C dojde k tomu, že se sníží tepelný tepelný výkon na 1019 W. Tento výkon už není dostatečný pro pokrytí tepelné ztráty (1019 W < 1500 W) a sníží se tak vnitřní teplota v místnosti.
Pokud tedy máte teplotní spád 70/55°C je nutné tomuto údaji přizpůsobit topnou křivku. Pokud je přívodní teplota topné vody nižší než je stanoveno projektem může docházet k nedotápění místností jak popisujete.
Tímto chceme říci, že menší otopné těleso v porovnání s původním, ještě nemusí znamenat, že bude v bytech zima. Vše se odvíjí od tepelné ztráty a teplotního spádu. Cena za GJ tepla se nemění s teplotou topné vody.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt
Téma:  Legislativa
tisk