MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.3.19 / dotaz č. 104893
Dobrý den,plánuji výměnu starého kotle za kotel 4 emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním bez akumulační nádrže,na samotíž,bez připojení el. energie.Pozvaný zástupce topenářské firmy nám sdělil,že jsou nově školeni o novém nářízení,které zakáže po roce 2022 kotle s ručním přikládáním bez aku. nádrže používat.Ani na výstavě Infotherma 2019 v Ostravě zástupci firem nic takového neprezentovali a nikde jsem se nedočetl vice.Jak to tedy je?Popř.,kde získat více informací?Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
pokud se chystáte na výměnu kotle za kotel 4 emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním tak do roku 2022 jej můžete nainstalovat a dále provozovat a to i bez akumulační nádoby. Po roce 2020 již nově instalované kotle na tuhá paliva musí splňovat ekodesign přísnější posuzování spalovacího zařízení, takové tedy lepší emisní třídy 5, které se jinak než použitím akumulační nádoby nedá dosáhnout. Proto Vámi instalovaný kotel 4 emisní třídy nemusí mít akumulační zásobník a může být provozován i po roce 2022 protože:
Od 1. ledna 2020 budou muset kotle na tuhá paliva splňovat požadavky uvedené v příloze II Nařízení Komise (EU) č. 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Od ledna 2018 je možné prodávat pouze kotle, která splní emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5:2013 což je kotel který chcete instalovat. Od září 2022 (dle § 41, odst. 16) bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW), která splňují požadavek dle přílohy č. 11 (hodnoty jsou shodné s tab. č.1 níže), zjednodušeně řečeno, která splňují třídu 3. Za nedodržení požadavku lze uložit pokutu 50 000 Kč dle § 23, odst. 2 a). Pokutu 50 000 Kč lze uložit (dle § 23, odst. 2 a) také v případech, že:
1. provozovatel nedodrží přípustnou tmavost kouře (od září 2012),
2. provozovatel spaluje hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky (od září 2012) nebo spaluje paliva neurčená výrobcem

Tab. č.1 Minimální emisní požadavky na spalovací zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW dle příl. 10, zák. č. 201/2012 Sb. při uvedení zařízení na trh od 1. 1. 2014 emisní třída 3

Tab. č. 2 Minimální emisní požadavky na spalovací zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW dle příl. 10, zák. č. 201/2012 Sb. při uvedení zařízení na trh od 1. 1. 2018 emisní třída 4

Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Sýkora
Téma:  Vytápění
tisk