MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

11.7.19 / dotaz č. 109098
Dobrý den, mám kotel Dakon DOR F20. V Návodu je napsáný komínový tah 30Pa. Odvod spalin je průměru 145mm. Chci postavit komín Keluz klasik průměr 160mm. Jakou výšku musí mít tento komín, aby vyhovoval předepsanému tahu? Děkuji za odpověď.
Základním zjednodušeným výpočtem vychází minimální účinná výška 7-9 m pro plný výkon a cca 9-11 m pro výkon částečný. Tuto informaci však v žádném případě NELZE POUŽÍT JAKO PODKLAD PRO NÁVRH SPALINOVÉ CESTY !!
Konstrukce spalinové cesty (včetně například přívodu vzduchu) musí být před realizací ověřena výpočtem dle ČSN EN 13 384. Tento výpočet musí být rovněž součástí revizní zprávy, která je pro zprovoznění spotřebiče bezpodmínečně nutná.
Výpočet by měl provést jakýkoliv revizní technik spalinových cest - jedná se ovšem v principu o placenou službu. Je možno využít i formulář - https://www.kominy-komin.cz/pro-odborniky/normovane-vypocty/
Dimenzi a výšku komínu lze tedy finálně určit pouze výše uvedeným výpočtem.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk