MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.2.20 / dotaz č. 114949
Dobrý den,
prosím o vyjasnění problematiky umístění štíku. Míchají se zde pojmy "pro budovy užívané nebo vlastněné orgánem veřejné moci" a "veřejné budovy". Také zde v odpovědích uvádíte formulaci "viditelně umístěn před vstupem do budovy nebo ve vstupní chodbě budovy". Takto jsem to v zákoně nikde nenašel.
Všiml jsem si, že na dveřích některých obchodních řetězců se štítky po novém roce objevili, ze zákona si však myslím, že to potřeba není. Můžete uvést přesné paragrafy a citace zákona?
Děkuji
Dobrý den,
problematika Průkazu energetické náročnosti budov (zjednodušeně „štítku“) je řešena v zákoně č. 406/2000 Sb.
Nutno podotknout, že tento zákon právě prošel novelizací (aktuální znění od 25. 1. 2020), kde i tato oblast doznala změn.
Níže uvádím obě znění, zákona, původní i nové.

V zákoně se používá pojem „budova, jejíž vlastníkem/uživatelem je orgán veřejné moci“. Pojem „veřejná budova“ se užívá pro zjednodušení (obdobně jako „štítek“ vs. „průkaz energetické náročnosti budovy“).

Původní znění zákona:
§7a odst. 1, písm. d)
„u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost opatřit si průkaz podle odstavce 1 písm. a) až c) , umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,“

Nové znění zákona:
§7a odst. 1, písm. d)
„umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o budovu určenou k užívání veřejností,“

Příslušným prováděcím právním předpisem je vyhl. 78/2013 Sb.
Tato vyhláška nebyla prozatím ve smyslu posledního znění zákona novelizována (novela se chystá).
§10
„Podmínky pro umístění průkazu v budově
Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případě budovy užívané orgánem veřejné moci umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.“


S pozdravem
Zdeněk Ročárek
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk