MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.5.20 / dotaz č. 116913
Dobrý den,

máme výrobní objekt textilní výroby. Složení zdiva je poplatné době výstavby, tedy roku 1977 - plná cihla 45cm, omítka, břízolit. Celková šířka stěn je tak 52cm, samozřejmě bez zateplení.

Starý břízolit už je zvětralý a chceme dát budově nový estetický kabát a zároveň ji zateplit. Vím, že se doporučuje 14-16cm polystyrenu, my máme ale s ohledem na prostorové možnosti max. 10 cm, abychom se moc neroztáhli do ulice a do chodníku.

Náš dotaz zní, jestli je těch 10cm dostačujících. A druhý dotaz: jestli lze principielně nahradit 10cm "bílého" polystyrenu 8 cm "šedého" polystyrenu? Že bychom místo ještě více ušetřili místo.

Pak máme jednu stěnu, kde bychom mohli dát třeba i 20 cm zateplení. Máme ale obavu, že se nám díky hloubce špalet sníží prosvětlení místností a co neprotopíme, to prosvítíme, když to zjednoduším. Je tato obava oprávněná? Sníží se díky silnému zateplení prostup světla?

A poslední dotaz. Potřebujeme zvenčí po fasádě přivést vodu do jedné místnosti. Když ji schováme pod toto 10cm zateplení, nezamrzne nám potrubí, když budou nějaké silnější mrazy? Voda by procházela cca 30 mc pod okny, kde jsou z druhé strany stěny trvale vytápěné místnosti.

Děkuji moc.

Vážený,
k Vašemu dotazu týkajícího se zateplení obvodových stěn výrobního objektu Vám sdělujeme následující:
1/ Z Vašeho stručného popisu vyplývá skladba stávající obvodové stěnové konstrukce -cihla plná sklad. tl. 450mm, oboustranně omítnutá. Potom z našeho orientačního propočtu vyplývá, že ve smyslu požadavků ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, bude splněna minimální předepsaná požadovaná hodnota souč. prostupu tepla pomocí navrženého vnějšího kontaktního zateplení s tl. EPS tzv. šedého 100mm. Tl. 80mm tomuto požadavku nevyhoví (uvedené za předpokladu vnitřní teploty +200C, při případné nižší vnitřní teplotě se tento požadavek snižuje, tj. hodnota je odpovídajícím způsobem méně náročnější). Tato ČSN však není jediným předpisem, který z hlediska tepelné techniky a energetické náročnosti musí budovy plnit a to jak novostavby, tak budovy podstupující úpravy a rekonstrukce s dopadem na jejich tep. technické a energetické vlastnosti.

2/ Z tohoto hlediska je potom nutné uvést Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který nedávno prošel novelou a je nyní uváděn jako Zákon č. 03/2020. Ve smyslu uvedeného zákona je potom stavebník, vlastník budovy,…povinen při její tzv. „větší změně dokončené budovy“, opatřit si Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) .Vámi plánované vnější zateplení obvodových stěn. haly, bude potom určitě takovouto větší změnou. Budova po takovéto projektované úpravě musí plnit určité stanovené minimální tep. technické a energetické požadavky, což se právě prokazuje vypracovaným Průkazem energ. náročnosti budovy (takovýto PENB zpracovávají energetičtí specialisté s oprávněním).

3/ Z tohoto důvodu je potřebné, již teď v rámci příprav Vašeho záměru řešit uvedené jak s projektantem, tak s energetickým specialistou, který provede potřebné propočty a stanoví následnou tep. technickou a energetickou úroveň zamýšlených úprav (potom také např. včetně zvýšené tl. tepelné izolace - pro váš případ - u jedné z vašich konstrukcí a další).

4/ Z orientačních výpočtů vyplývá spolehlivé nepoklesnutí teplot pod 00C na vnějším povrchu stávajícího obvodového zdiva, v případě, že na jeho povrchu bude provedeno vnější kontaktní zateplení s předpokládanou tl. 100mm EPS šedého a to při uvažované vnější teplotě -150C a vnitřní teplotě +200C.

5/ Pro další kroky bude potřebné znát i rozměry budovy, její podlažnost, skladby ostatních konstrukcí (střecha, podlaha,…), druh a vlastnosti a počty okenních konstrukcí, teplotu vnitřního prostředí vaší budovy, způsob vytápění a další. V této souvislosti - neboť jak z textu vyplývá, tep. technika a energetická náročnost budov je oblast poměrně rozsáhlá a náročná – Vám nabízíme ještě možnost osobní konzultace u nás na středisku EKIS v Olomouci, k Vaší problematice. V případě využití nabídky na osobní konzultaci nás prosím kontaktujte na tel. 777 068 990, popř. na e-mailu svobodapa@volny.cz.

S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc