MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.5.20 / dotaz č. 117101
Dobrý den,
plánujeme výstavbu RD v nízkoenergetickém standardu. Jedná se o dřevostavbu s difúzně otevřenou konstrukcí a velikostí užitné plochy 112 m2, pro čtyřčlennou domácnost. Rozhodujeme se mezi třemi způsoby vytápění:

1. Kombinace stropního vytápění (fólie Fenix) + ohřev vody tepelným čerpadlem + krbová kamna
2. Kombinace elektrického podlahového vytápění + elektrokotel + krbová kamna
3. Teplovodní podlahové vytápění + tepelný vrt + krbová kamna

Který z výše uvedených kombinací má největší smysl instalovat do zmíněné dřevostavby vzhledem k energetické šetrnosti? Setkali jsme se s názory, že podlahové akumulační vytápění je pro dřevostavby nevhodné z důvodu pomalé odezvy a neregulovatelnosti. Na druhou stranu je nám teplo od nohou příjemné a bojíme se, že u vytápění stropem nám bude na nohy zima.

Předem moc děkujeme za odpověď.
Nejdříve je třeba si ujasnit, jak bude RD v průběhu dne využíván, tj. jestli je stále přítomen někdo, kdo zdroj vytápění může kontrolovat a regulovat – týká se krbových kamen nebo krbu.
Ve všech Vámi uvažovaných variantách jsou krbová kamna, která s ohledem na nízkou akumulační schopnost dřevostaveb mají smysl pouze při stálé obsluze (po vyhasnutí stavba velmi rychle vychládá). Navíc instalace krbových kamen nebo krbu bez výměníku z hlediska vytápění má smysl pouze v místnosti, ve které jsou umístěna a po dobu, kdy se v nich topí.
Dále je nutné uvažovat i s ohřevem teplé vody.
El. akumulační podlahové vytápění využívá noční proud a akumulační schopnost podlahy, která musí být poměrně mohutná, např. beton o tl. cca 200 mm. V období nízkého tarifu se akumulační vrstva „nabije“ a pak vydává teplo. Pokud ji tedy nabijete přes noc, pak je teplota podlahy nejvyšší ráno a dopoledne, nejnižší pak večer. Regulovat se prakticky nedá.
Chcete se rozhodnout vzhledem k energetické šetrnosti. Pokud to znamená nejnižší provozní náklady bez ohledu na vstupní pořizovací náklady, pak by asi nejvhodnější kombinací bylo tepelné čerpadlo vzduch/voda s bivalentním el. kotlem (součást TČ), které bude zajišťovat topnou vodu pro podlahové teplovodní vytápění a ohřev TV. Krbová kamna mohou zůstat, regulace podlahového vytápění v dané místnosti zajistí odstavení. TČ doporučuji vzduch/voda, je levnější než TČ s vrtem, navíc je možná jeho oprava na rozdíl od vrtu (vrtů). Vhodné by bylo např. doplnit tuto sestavu fotovoltaickými panely, které by zajišťovaly část spotřeby el. energie. V rámci přípravy projektu je bezpodmínečně nutné zpracovat průkaz energetické náročnosti, který posoudí, jestli navržený systém spolu s dalšími spotřebami energie (osvětlení, větrání,..) splní požadavky na budovu s velmi nízkou energetickou náročností podle platné legislativy.
Ing. Václav Rybář