MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.7.20 / dotaz č. 118570
Dobrý den,
chtěl bych informace o možnostech využití ekonomičtějšího způsobu vytápění rodinného domku, včetně dílny. Nyní topíme elektřinou (elektrokotel) a náklady se nám zdají vysoké.
děkuji a zdravím
Dobrý den,
Pro srovnání současného způsobu vytápění RD a zdroje tepla je možné využít aplikaci z internetového portálu tzb-info.cz. (https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info)
Jedná se o komplexní aplikaci umožňující zohlednění spotřeb energií různých typů spotřebičů, ale samozřejmě lze jí využít jen s konkrétním zaměřením, např. vámi preferované vytápění. A obsahuje i propracovaný finanční model zohledňující náklady na pořízení, údržbu a případně i servis zařízení.
Výsledky ze srovnání lze interpretovat tak, že všechny „zdroje tepla“, které dosahují nižších ročních provozních nákladů než „Elektřina akumulace“, jsou ekonomičtější.
Pokud bude jediným kritériem výběru ekonomika provozu, pak je nutné při volbě nového zdroje tepla zohlednit platné legislativní požadavky a lokální omezení dané územní energetickou koncepcí. (zjednodušeně lze uvést, že tento dokument obsahuje seznam povolených zdrojů pro jednotlivé lokality). Lze předpokládat, že územní energetické koncepce bude preferovat zdroje s nízkými ekologickými dopady. A lze tak z porovnání rovnou vyloučit pevná paliva.

Náklady na vytápění RD lze kromě volby zdroje tepla (zahrnuje efekty - cenu tepla, účinnost zdroje, pořizovací náklady a další…) ovlivnit tepelnými ztrátami budovy a chováním uživatelů.
U budov, které byly postaveny před rokem cca 2007 a nebyly „zatepleny“ mají jejich tepelné ztráty zásadní vliv na spotřebu tepla pro vytápění a provozní náklady. V případě novějších budov, případně „zateplených“ budov nabývá na významu spotřeba energie pro přípravu teplé vody, případně ztráty tepla větráním, před spotřebou energie pro vytápění. Tzn. že výměna zdroje tepla pro vytápění nemusí vždy zajistit významné (ekonomicky opodstatněné) snížení provozních nákladů. Spotřeba energie v RD obecně je ovlivňována osobami, zde žijící. Pro různé typy spotřebičů existují doporučení, jak je efektivně využívat, s cílem snižování spotřeby energie. K tomuto účelu je možné zavést omezenou formu energetického managementu. Na portálu www.mpo-efekt.cz , v sekci publikace lze nalézt odkazy na aplikace zabývající se touto problematikou. Pro oblast vytápění budovy je vhodné pomocí regulační techniky zajistit využití útlumových programů, v kombinaci s TRV, které zajišťují lokální omezení vytápění (značně zjednodušeně by se dalo říci, že TRV zajišťují finální regulaci teploty v jednotlivých místnostech).

Náklady na energii, a tedy i vytápění lze snížit změnou dodavatele energie. K tomuto účely bych vám doporučil webovou aplikaci „Kalkulátor cen energií“ https://kalkulator.tzb-info.cz/ . Rozptyl cen energie se pohybuje v rozmezí 30 – 50 %. Tzn., že lze ušetřit desítky procent nákladů na energii. Je nutné zdůraznit, že pro každou cenovou nabídku jsou zde uvedeny podmínky odběru. A je na zvážení, jestli za těchto podmínek je zákazník ochoten energii odebírat.
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most
Téma:  Vytápění
tisk