MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.7.20 / dotaz č. 118583
Dobrý den, rozhodujeme se u dvoupatrového domu o založení desky na extrudovaný polystyrén, který bude po celé ploše pod základovou železobetonovou deskou. Moje otázka je, jak řešit teplovodní podlahové topení (tepelné čerpadlo vzduch voda). Předpokládám tloušťku železobetonové desky cca 25 cm, jak umístit na tuto desku podlahové topení? Vzhledem k tomu, že půjde o pasivní dům, je předpoklad natápění kompletní desky. Dávat tam dodatečnou izolaci? Popř. rovnou zalévat trubky teplovodního topení do desky? Případně jaká skladba podlahy by v tomto případě byla? Dává se v tomto případě systémová deska?
Chtěl bych se také vyvarovat nějakého negativního kročejového zvuku.
Další věcí jakou řeším je i skladba podlahy v 2. NP, při provedení monolitického betonového stropu. Zde v případě podlahy volit standardní osazení trubek na teplovodní topení do podlahového polystyrénu, či není třeba?
Případně bych se chtěl zeptat, zda by jste na tuto problematiku nedoporučili případně nějakou literaturu. Zakoupil jsem si konstrukční detaily pasivního domu, který však tyto problémy již neřeší... nicméně bych byl otevřen novým poznatkům
Děkuji
Dobrý den,
obvyklá skladba podlahy s podlahovým vytápěním na terénu je, že na základovou konstrukci dáváte hydroizolaci, tepelnou izolaci, desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou pro systémy podlahového vytápění (například DEKPERIMETER PV-NR 75, Uponor Tecto ND 11 apod.) do které se pokládají trubky podlahového vytápění. Následně se realizuje betonová mazanina a souvrství samotné podlahy. Tím je zajištěn dostatečný tepelný odpor pod podlahovým vytápěním - aby nedocházelo k významným tepelným ztrátám tím, že nadměrně prohříváte zeminu. Na skladby se můžete podívat například do Stavební knihovny DEK - ta je zdarma, jen je potřeba se přihlásit. Je tam cca 20 systémových skladeb různých výrobců - příklad - https://deksoft.eu/www/bimplugin/?lang=cs&forceType=skladby&filter%5Bid%5D%5Bvalue%5D=9071.

Ve Vašem případě máte jen tepelnou izolace pod základovou deskou. Dostatečný tepelný odpor pod podlahovým vytápěním, aby se nadměrně neprohřívala zemina je zde také zajištěn. Nevýhodou může být "nahřívání" celé betonové základové desky a větší únik tepla po obvodu domu. Základová deska má poměrně vysokou akumulaci tepla, ale po jejím "nahřátí" již k významným ztrátám docházet nebude. Naopak může být výhodou, že podlaha bude mít větší teplotní setrvačnost (zůstane déle teplá i po vypnutí topení). Větší ztráta po obvodu domu lze kompenzovat svislým venkovním zateplením základů.

S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
Téma:  Vytápění
tisk