MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.7.20 / dotaz č. 118706
Dobrý den, navázal bych na Vaši odpověď ohledně § 6a zákona o hospodaření energií - Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace.
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/118594

Správně píšete, že byl výkon navýšen na 70kW. Ale dotaz zní. Máme kaskádovitě zapojené 3x 24Kw kotle. Dle vyhlášky 194 se výkon určoval podle výkonu kotle, tedy 24 kW a tím pádem jsem v kategoriii 20 - 100 kW.
Když je to nyní "kontrola systému vytápění", není tím myšleno výkon 70 kW celé otopné soustavy, tedy pro mě 72kW?? Tím pádem nově stále mám povinnost.
Pokud je ale rozhodování "postaru", tak již nemám povinnost?
Děkuji
Vážený pane,
vždy je třeba řídit se platným zněním zákonů a vyhlášek.

Povinnost kontroly stanovuje zákon č.406/2000 Sb. – viz §6a odst. 1, kde se uvádí povinnost pro systémy vytápění se jmenovitým výkonem nad 70 kW.
V tomtéž zákoně se v §2 odst. 1 písm. k): uvádí definice: jmenovitým výkonem [se rozumí] nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem.

Protože výrobce uvádí jmenovitý výkon jednotlivých kotlů, lze usuzovat, že hranice výkonu platí pro kotel, nikoli pro součtový výkon kotelny.

Upozorňujeme, že jde o názor naší poradny. Zákon může vykládat pouze soud.
Přejeme bezproblémový provoz kotelny!

Jan Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
tisk