MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.8.20 / dotaz č. 120010
Dobrý den ,
měl bych na Vás dotaz . Bydlím v řadovém domě z nichž jeden má přízemí a podkroví. Ten druhý má přízemí +2 patra a podkroví . Jak daleko se od tohoto vyššího domu může postavit komín pro krb na spalování dřeva a jak musí být vysoký . Aby nešel kouř do oken výšší budovy.
Pokud vyjdeme pouze z dikce ČSN 73 4201, tak vzdálenost není stanovena, ale je obecně stanovena výška, a to dvěma způsoby:
- jednak je možno posuzovat výšku komínu čistě vzhledem k sousední budově, potom platí, že komín musí být 0,65 m nad hřebenem vyšší budovy, přičemž tato výška se snižuje při vzdálenosti ústí komínu od hřebene pod úhlem 10° (cca 180 mm/m)
- jednak je možno posuzovat sousední budovu jako překážku, potom se posuzuje horizontální a vertikální úhel a vzdálenost.
Zjednodušeně lze říci, že v případě, že je nový komín blízko u vyšší budovy, postupuje se dle první varianty, v případě větší vzdálenosti se použije varianta druhá.
Obecně není vhodné se při návrhu komínu soustředit pouze na jeden parametr, protože návrh komínu je problém komplexní a dodržení normované výšky může výrazným způsobem ovlivnit funkčnost systému odvodu spalin. V podobných případech se vyplatí nechat si návrh komínu zpracovat od odborníka, a to včetně ověření funkčnosti navrhovaného řešení výpočtem dle ČSN EN 13 384.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk