MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.9.20 / dotaz č. 120248
Dobrý den,
měl bych dotaz týkající se vypracování PENB na změnu stávajícího stavu budovy - jedná se o bytový dům, ve kterém se převážně mění jen jeho vnitřní dispozice z velkých bytů na menší a zároveň dojde k úpravě prostor suterénu na obytné prostory - bude se dělat nová izolovaná podlaha. Zároveň se ještě zateplí střešní plášť budovy a všechny byty budou nově vytápěný el. podlahovými kabely. Nebude se jednat o žádnou přístavbu ani nástavbu.

V současné době tedy uvažuji správně, že se bude vytvářet pouze jeden PENB na celou budovu a hodnotit jako změna stávajícího stavu s tím, že se musí splnit v tomto případě jedna z podmínek a tou bude dodržet Součinitele prostupu tepla měněných nebo nových konstrukcí v hodnotách doporučených a zároveň tak musí splnit i zdroje vytápění ?

Předem vám velice děkuji za vaši odpověď

Hezký den
Dobrý den,

je to přesně jak píšete. Vzhledem k tomu, že se bude zateplovat střecha a podlaha, již se bude zřejmě jednat o větší změnu dokončené budovy. To se posuzuje podle definice v zákoně 406/2000 Sb. - s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Pak máte 3 způsoby, jak splnit požadavky na energetickou náročnost - splnit průměrný součinitel prostupu tepla (Uem) a neobnovitelnou primární energii, nebo Uem a celkovou dodanou energii, nebo splnit doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla měněných konstrukcí. Poslední způsob je ve Vašem případě nejjednodušší. Pokud by se nejednalo o větší změnu dokončené budovy (méně než 25% měněné obálky), tak platí jen jedna podmínka a to právě ta poslední uvedená - splnění doporučených hodnou U měněných konstrukcí.

Jinak přístavba/nástavba již byla novou vyhláškou 264/2020 Sb. zrušena. Nově platí toto pravidlo:

(3) V případech změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, musí být splněny požadavky pro celou budovu podle odstavce 1. V ostatních případech musí být splněny požadavky pro celou budovu podle odstavce 2.

Ve Vašem případě se ale nemění energeticky vztažná podlahová plocha, takže se toto pravidlo vůbec neuplatní.

S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk