MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.12.20 / dotaz č. 122789
Dobrý den,
jsme společenství vlastníků. Náš bytový dům byl postaven v roce 1935. Od té doby byla vyměněna okna, vyměněna střecha, zavedeno ústřední topení a byla dána břízolitová omítka. Musíme zhotovovat PENB? Nejsme si jisti, zda se jedná o větší změnu dokončené budovy (okna dělají max 10 %).

Děkuji
Dobrý den, děkuji za dotaz.

Pokud jste popisované úpravy prováděli před rokem 2013, a tedy před účinností novely zákona č. 406/2000 Sb., tak se na vás tato povinnost nevztahovala. Povinnost vypracovat PENB vám vznikne při dalších úpravách obálky budovy v rozsahu nad 25% nebo také při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy – tedy např. bytové jednotky.
Bez ohledu na stáří domu a plochu měněných oken zákon od r. 2013 také ukládá plnění požadavků na energetickou náročnost při jiné než větší změně dokončené budovy – změně energetických systémů (zde např. ústředního topení) a také měněných částí obvodového pláště. Všechny měněné technické systémy budovy a nově instalovaná zařízení musí splňovat požadavky na minimální účinnost energetických systémů stanovené v příloze č.1 vyhl. 264/2020 Sb. Všechny nové nebo měněné stavební prvky obálky budovy musí splňovat požadavky na součinitel prostupu tepla, rovněž uvedené v této příloze, resp. jejich doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2 (např. pro měněná okna je to U=1,2). Plnění požadavků lze doložit kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a musí být uchovávány po dobu 5 let.

Hezký den přeje
Miroslav Misař
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař tisk