MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.1.21 / dotaz č. 123395
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně zpracování PENB. Jedná se o stavající administrativní budovu se 3NP, která bude přestavěna na bytový dům se 4NP (tudíž předmětem projektové dokumentace je nástavba budovy). Dále je předmětem projektové dokumentace zateplení obálky budovy (podlahy, stěny, střechy a výměna oken a dveří). Chci se tedy zeptat, zda lze při vypočtu stanovit požadavek jako na změnu stávající budovy, když se nám energeticky vztažná plocha nenavyšuje víc jak 2,5x a plocha obálky se mění na více jak 25%. Nebo jak v tomto případě postupovat?
Předem Vám děkuji za jakoukoliv radu.
Dobrý den,
jedná se tedy o větší změnu dokončené budovy, tj. změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy, přičemž zároveň dojde k nástavbě.

O tom, zda požadavky na PENB stanovit jako na změnu stávající budovy, nebo na novostavbu (budovu s téměř nulovou spotřebou energie), rozhoduje míra rozšíření energeticky vztažné plochy.

Konkrétně je to uvedeno ve §6, odst. 3 vyhl. 264/2020 Sb.:
"(3) V případech změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, musí být splněny požadavky pro celou budovu podle odstavce 1. V ostatních případech musí být splněny požadavky pro celou budovu podle odstavce 2."

Přičemž:
Odstavec 1:
"(1) Požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie a pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu."

Odstavec 2:
"(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny nové a měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. e) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a
d) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce."


Ve Vašem případě, kdy se celková energeticky vztažná plocha nerozšiřuje na nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, se tedy požadavek stavoví dle odst. 2 - požadavky pro větší změnu dokončené budovy.


Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk