MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.21 / dotaz č. 123707
V bytovém domě máme vlastní plynovou kotelnu s kotlem do 50kW. Kotelna dodává teplo a teplou vodu do 8-mi bytových jednotek, Můžete nám prosím sdělit, které náklady můžeme zahrnout do výpočtu ceny za dodávky tepla a teplé vody (kromě nákladů za plyn a el. enrgii). Můžeme zahrnout náklady za servis kotelny, opravy, výměny ITN v bytech, apod.?)
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Nejprve je potřeba zmínit vyhlášku č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269), kde se uvádí:
„h) nákladem na vytápění a na poskytování teplé vody pro dům náklady skutečně vynaložené v příslušném zúčtovacím období na pořízení služeb, tj. náklady na teplo na vytápění, náklady na teplo spotřebované na přípravu teplé vody, náklady na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé vody, a to v cenách podle cenových předpisů.“

Dále bych vypíchl metodický pokyn MMR ze dne 15. 12. 2017 (https://www.mmr.cz/getmedia/fe4516cd-c1fc-4e04-91e6-378d691349b2/Metodicky-pokyn_teplo_vyhl-c-269_2015-Sb-_15_12_17.pdf) k zákonu č. 67/2013 Sb., kde se uvádí:
„h) Nákladem na vytápění a na poskytování teplé vody jsou skutečně vynaložené
náklady v příslušném zúčtovacím období. Jednotlivé druhy nákladů, tj. na
vytápění, na teplo spotřebované na poskytování teplé vody a na vodu
spotřebovanou na poskytování teplé vody se určují a rozúčtovávají samostatně,
každý zvlášť.
Ceny za jednotku tepla se řídí cenovými předpisy. Množství tepla se určí měřením
stanoveným měřidlem odpovídajícím metrologickým předpisům. Žádné jiné
nákladové položky, účtované příjemcům služeb, než podle cenových předpisů
vztahujících se k ceně tepla, do kalkulace ceny tepla nevstupují.
Do nákladů za teplo např. nepatří náklady na pořízení měřidel v bytech, náklady
na vyregulování soustav ústředního vytápění a rozvodného systému teplé vody
v domě, náklady na odečty měřidel v bytech a rozúčtování nákladů na vytápění
a poskytování teplé vody. Tyto náklady jsou součástí nájemného nebo jiných
plateb spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru.“

V případě dodávky tepla z SZTE je myslím situace jasná. V případě vlastní plynové kotelny je dle našeho názoru možné pod „náklady na teplo“ zahrnout mimo spotřebovaný zemní plyn a elektrickou energie na provoz kotelny také revizní a servisní náklady. Záleží na dohodě v rámci SVJ. Setkáváme se s případy, kdy je v ceně tepla rozúčtovaný pouze zemní plyn a elektrická energie na provoz kotelny, ale také s bytovými domy, kde je v ceně tepla z plynové kotelny rozúčtováno vše.
U teplé vody je pak dále nutné zohlednit spotřebu studené vody pro přípravu teplé vody.

Indikátory topných nákladů (ITN) již nesouvisí s cenou tepla, ale s rozúčtováním nákladů na vytápění, do ceny tepla se tak nepromítají. Obdobě vodoměry u teplé vody.

Přeji pěkný den.
Odpovídá:  Ing. František Duda - EKIS Praha EnergySim tisk