MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.2.21 / dotaz č. 123862
Dobrý den,
zpracovávám PENB pro prodej staršího rekonstruovaného domu, V domě je ústřední teplovodní vytápění plynovým kotlem. Jako doplňkový zdroj je krb v obývacím pokoji (s max. výkonem asi polovičním, než jsou ztráty domu) od kterého je navíc rozvod vzduchu VZT potrubím po celém domě.
Předpokládám, že při "typickém užívání" na které se má PENB dělat, je využívání krbu spíše menší, na úrovni například 5-10 procent podílu na vytápění, protože "typický uživatel" asi nebude topit v krbu příliš často, když má k dispozici automatický bezobslužný zdroj (tedy kotel na plyn napojený na teplovodní soustavu).
Protože ale dřevo vychází z hlediska neobnovitelné energie lépe než plyn a to se dnes zobrazuje v PENBu jako hlavní kriteriuum, tak by uživatel rád měl uvedený krb co největším procentem podílu na vytápění. Moje otázka proto směřuje k tomu - jaké procento podílu krbu si mohu dovolit maximálně uvést v PENBu ? Je to něják omezené ? Když mi například uživatel bude tvrdit, že topí v krbu pořád .... zároveň se dá ale těžko předpokládat, že by se tak choval i "typický uživatel" ....takže co si mám vybrat ?
Dobrý den,
tuto problematiku řeší ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data.
Zadání podílu roční dodané energie na vytápění připadajícího na příslušný zdroj by mělo odpovídat typickému užívání objektu, tj. jak píšete ve Vašem dotazu, typický uživatel bude používat především bezobslužný automatický kotel na zemní plyn.
Maximální přípustný podíl využití krbu je uveden v ČSN 73 0331-1, Tabulce A.1, a v tomto případě je roven hodnotě 20 % (lokální zdroj tepla na pevná paliva s ručním přikládáním, bez teplovodního výměníku a s odtahem spalin, což jsou např. krby, krbové vložky, kamna bez akumulace).
--
Ing. Lukáš Janda
odborný konzultant
PORSENNA o.p.s.
Odpovídá:  Ing. Miroslav Šafařík - EKIS Praha Porsenna tisk