MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.4.21 / dotaz č. 125195
Dobrý den. Obdržel jsem darem krbová kamna Romotop Evora 03, kterými jsem nahradil v menší chatě asi 30 let staré Petry. Kamna mají vývod na kouřovod o průměru 150, ale komín je 120. To jsem pořešil redukcí, nicméně výsledný efekt je mizerný a já hledám možnosti, jak to zlepšit. V prvé řadě už podpalování je porod, Petry měly krásný tah ale tyto vůbec. Pokud už se rozhoří, tak běží relativně bezproblémově. V momentě ale když se přikládá a otevřou se dvířka, spoustu dýmu a prachu jde do místnosti a to především v případě, kdy už plamen je minimální nebo žádný. Nepomáhá ani regulování výkonu kamen. Poradí někdo, o jaké příčiny se jedná (pokud to může být i něco jiného než ten průměr kouřovodu) a případně jak to řešit? Moc děkuji
Především je třeba upozornit, že z hlediska legislativy je připojení nového spotřebiče na pevná paliva, byť do původního komínu, vázáno na splnění současně platných zákonů, vyhlášek a částečně i ČSN. Vámi popsané zapojení je v rozporu s legislativou, a to jak s vyhláškou 268/2009 Sb. (především, kvůli poddimenzovanému komínu), tak se zákonem 133/1985 Sb. (především, kvůli zprovoznění bez revize). Z hlediska čistě legislativního nesmí být spotřebič uveden do provozu (porušení podléhá finančním sankcím).
Provozně se jedná o sestavu, která může fungovat jen velmi obtížně. Komín DN 120 nejen, že je legislativně zakázán, ale kapacitně neodpovídá objemu spalin produkovaných spotřebičem. Pravděpodobně je i tah komínu menší, kvůli výšce komínu v kombinaci s teplotou spalin, protože u Peter byla obecně teplota spalin výrazně vyšší.
Je třeba nechat zpracovat revizní zprávu, která sice bude pravděpodobně negativní, nicméně v rámci výpočtu, který musí být její součástí, dojde ke "zviditelnění" závad, které mohou být následně odstraněny.
Pro seriózní posouzení v internetové poradně není dost indicií, nicméně pravděpodobně lze očekávat, že řešením bude osazení komínového ventilátoru.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk