MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.4.21 / dotaz č. 125773
Dobrý den,
jsme bytový dům z roku 2016 a řešíme, zdali je legislativně nutná aplikace polohových koeficientů? Zákon 67/2013 sbírky a k němu vyhl. 269/2015 sb. sice toto specifikuje, ale nedává za nutnost rozúčtovávat dle polohových koeficientů. Nebo to chápeme špatně?

Dle energetického auditora, jelikož není možné oddělit náměr na ohřev TV a na vytápění (byty jsou osazeny kalorimetry pro měření a vodoměry) a jedná se o nové dokončené stavby dle zákona 61/2008 Sb (dříve 406/2006Sb), které dle energetického štítku mohou být v energetické třídě A,B a C již auditor nedoporučuje v těchto případech korekce na polohu bytu, čili korekce náměru není v našem rozúčtování obsažena. Co auditor například doporučil je korekce 60% náměru u bytů sousedících s nebytovým prostorem.

Děkuji za legislativní ujasnění.
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.

Vyhláška č. 269/2015 Sb. uvádí následující postup pro rozúčtování nákladů na teplo: část nákladů (základní složka) se rozdělí podle započitatelné podlahové plochy, zbytek (spotřební složka) se ve vašem případě rozdělí podle náměrů kalorimetrů.

Započitatelná podlahová plocha se počítá z podlahové plochy vynásobené koeficienty dle přílohy 1 vyhlášky. Máte tedy povinnost koeficienty do výpočtu zahrnout (ve většině případů může být koeficient = 1).
Pozor, tyto koeficienty zohledňují teplotu v místnosti (např. to, že v mateřské školce se vytápí na vyšší teplotu než v bytě) a dále zohledňují prostory, kde není vytápění, ale sousedí s vytápěným prostorem (například je-li v bytě nějaký kumbál bez radiátoru, který přiléhá jednou stěnou k vytápěnému pokoji, započte se jeho podlahová plocha s koeficientem 0,1).
Koeficienty nikterak nezohledňují polohu bytu, resp. místnosti, v domě. Místnost bytu se 3 venkovními stěnami bude mít koeficient = 1, stejně jako místnost uvnitř domu bez jediné ochlazované stěny). Stejně tak se nezohledňuje to, že byt sousedí např. s nevytápěnou garáží apod.

Výjimkou, kdy koeficienty použít nemusíte, je případ podle bodu 2 c) v příloze 1 vyhlášky:
V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu.


Pokud není možno oddělit náklady na vytápění a ohřev vody, což je zřejmě váš případ, je nutno postupovat podle § 5 vyhlášky. Tj. rozdělení se provede výpočtem.

Pokud se chcete výše uvedenému složitému postupu vyhnout a zajistit, že každý byt jednoduše zaplatí to, co naměří jeho kalorimetr, pak je možné postupovat podle energetického zákona (č. 458/2000 Sb). Byty budou nakupovat teplo přímo od distributora tepla – tím může být SVJ. SVJ musí získat od ERÚ licenci na rozvod tepla, teplo pak nakupuje od výrobce (teplárny) nebo ho samo vyrábí ve vlastní kotelně (v tom případě musí mít i licenci na výrobu). Držitelé licence mají vůči ERÚ různé povinnosti, zejména vykazovací.


Energetická třída budovy s rozúčtováním tepla nikterak nesouvisí. Nerozumíme, proč se na ni kolega auditor odvolává.

Přejeme příjemné bydlení!
Jan Truxa, Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
tisk