MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

14.1.16 / dotaz č. 65203
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak jsou legislativou definovány všechny požadavky na "budovu s téměř nulovou spotřebou energie"?

Dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. tab. 1 je stanoven pouze redukční činitel průměrného prostupu tepla 0,7. A jaké jsou ostatní parametry pro splnění budovy s téměř nulovou spotřebou tepla?

Děkuji.
K Vašemu dotazu týkajícího se budovy s téměř nulovou spotřebou energie Vám sdělujeme
následující :
1/ Zákon č.406/2000 Sb. v platném znění uvádí v §2-Základní pojmy písmeno w), že budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Dále v §7 odst. (8) uvádí , že prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost (kromě jiných budov) i pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
2/ V tomto právním předpisu (vyhl. 78/2013 Sb. v platném znění) je v §6 odst.(1) uvedeno, že požadavky na energetickou náročnost stanovené výpočtem a na nákladově optimální úrovni jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti uvedené v příslušném §3 odst. (1) této vyhlášky, nejsou vyšší, než referenční hodnoty energ. náročnosti pro referenční budovu.
V Tab. 1 předmětné vyhl. je potom uvedena již Vámi uváděna referenční hodnota fR redukčního činitele požadované základní hodnoty prům. souč. prostupu tepla pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie ve výši 0,7. Dále potom v Tab. 5 je uvedeno snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu, kdy toto snížení je pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle druhu budovy nebo zóny od 25% (RD), 20% (byt. domy) do 10% pro ostatní budovy.
Poznámka : V předchozím období se vyskytly pojmy „nulové budovy“ a budovy „blízké nulové budově“ v informativní části současné tep. technické normy ČSN 73 0542-2:2011 a v TNI 73 0329 a 732 0330 jako domy s velmi nízkou energetickou náročností.
Podstatné jsou však požadavky výše uvedeného zákona a jeho souvisejícího provádějícího právního předpisu, vyhl.78/2013 Sb. v platném znění.
S pozdravem Ing. P. Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda tisk