MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.2.16 / dotaz č. 66029
Platnost energetického auditu. Jsme příspěvková organizace a máme energetický audit z roku 2005. Na doporučení EA jsme provedli 2013 zateplení fasády + střech a okna, osadili nový plynový kotel a regulaci. Je audit platný? Jaká je jeho platnost EA? Musíme mít nový, když jsme realizovali doporučená opatření z EA?
Dobrý den,
v § 9 odst. 3 zákona 406/2000 Sb, o hospodaření s energií, v aktuálním znění, je uvedeno:
Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován ....
Ve Vašem případě je tedy energetický audit z roku 2005 po realizaci opatření již neplatný.

Zda musíte mít nový energetický audit závisí na tom, zda se na Vás vztahuje povinnost zpracovat energetický audit. V §2 odst. 2 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku je uvedena hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká povinnost zpracovat energetický audit.
"Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok."
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
tisk