MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.12.16 / dotaz č. 76470
Dobrý den,
jako SVJ jsme změnili majoritní zdroj vytápění z dodávek ze systému tepelného hospodářství (plyn,mazut) na soustavu TČ A-W s bivalentním zdrojem EEpatronami v akunádržích. Tím nám přestal platit původní PENB. Součástí změny vytápění je i projekt s posudky pro stavební povolení. Má být součástí toho projektu i nový PENB ?
Ptám se, protože nový PENB budeme potřebovat, jen nevíme, zda na PENB pro nový zdroj máme nárok od projektanta (že měl být součástí PD pro stavební povolení) či si jej musíme nechat vyhotovit na vlastní náklady. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Povinnost předložit PENB má stavebník. Jeho zpracování bývá pak předmětem smluvního vztahu mezi stavebníkem a projektantem, který jej zpracuje nebo nechá zpracovat oprávněnou osobou v rámci projektové dokumentace. Podle prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu bývá PENB součástí projektové dokumentace a to části E - Dokladová část. Pakliže stavební úřad v daném případě posoudil změnu zdroje jako jinou, než větší změnu dokončené budovy, PENB nevyžadoval (ve stavebním řízení je podle zákona 406/2000 v platném znění PENB nutný jen při výstavbě nových budov a při větší změně dokončené budovy, která je definována změnou na více než 25% celkové plochy obálky budovy).
Stavebník je pak povinen po dobu 5 let uchovat kopie dokladů, které se vztahují ke měněným technickým systémům a tyto systémy musí plnit požadavky na energetickou náročnost podle vyhlášky 78/2013. Topný faktor tepelného čerpadla vzduch voda: COP = 3, při 2/35 °C.
Domníváme se tudíž, že zpracování nového průkazu, aby odpovídal skutečnosti, si budete muset zajistit na vlastní náklady. Doporučujeme obrátit se na specialistu, který vypracoval původní PENB. Zpracování změny by nemělo být příliš časově náročné, tedy ani drahé. Zatímco samotná budova nezaznamená žádnou změnu energetické náročnosti, zajímavé bude, k jaké změně dojde u celkové dodané a primární neobnovitelné energie.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk