MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.12.16 / dotaz č. 76576
Dobrý den,
zaregistroval jsem požadavek na revizi kotlů (vč.biomasy) v souvislosti s "zamořovateli" ovzduší. Jaký mají smysl kontroly platných revizí kotlů u provozovatelů, když přece záleží na tom co se přikládá. Někteří lidé mají ve zvyku pálit PET láhve, přitom revizi kotle a spalinových cest může mít v pořádku.
Děkuji
Dobrý den, děkuji za dotaz a sděluji následující.

Revizi všech spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně předepisuje novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Jedná se o spalovací zdroje, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (napojené na radiátory).
Zákon předepisuje provádět kontrolu podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky. Provádí se kontrola technického stavu a provozu. Revize musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Kontrolu provádí autorizovaná osoba proškolená výrobcem konkrétního kotle.
Během revize může být provedena i kontrola paliva, zda se shoduje s palivem určeným výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, případně i způsob skladování paliva. Kontroluje se i emisní třída kotle. Je jistě možné se na revizi připravit a PET lahve před revizí z kotelny odstranit. Revize je však určitý tlak na hříšníky, kteří znečišťují ovzduší. Kdo pálí nepovolené palivo si nejspíše ani revizi nenechá udělat a pokud obecní úřad podle barvy kouře pojme podezření, může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

S pozdravem
Ing. O.Schreiber, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Oto Schreiber* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk