MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.12.16 / dotaz č. 76597
Dobrý den. Při prodeji bytu v bytovém domě který nemá zpracovaný průkaz, je možné použít vyučtování energií nebo je nutné nechat zpracovat průkaz na celý objekt a ten vždy předložit?
Dobrý den, děkuji za dotaz a sděluji následující.
Ve vašem případě se nejspíše jedná o prodej bytu v bytovém domě společenství vlastníků jednotek (SVJ). Toto má za povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti celé budovy (PENB) a to nejen v případě prodeje ucelené části budovy (bytu).

Viz § 7a, odst. (2) zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

Pokud SVJ průkaz nezajistí ani na písemnou žádost (doporučený dopis), může vlastník bytu průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Viz § 7a, odst. (5), bod 7 zákona 406/2000 Sb.

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

Viz § 7a, odst. (3), písm. c)
zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky,

Celý § 7a zákona 406/2000 Sb. je užitečné si přečíst, protože obsahuje i jiné povinnosti pro prodávajíc a pronajimatele.
K tomuto vysvětlení je ještě nutno dodat, že výklad zákonů přísluší pouze nezávislým soudům.

S pozdravem
Ing. O.Schreiber, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Oto Schreiber* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk