MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.11.17 / dotaz č. 89058
Dobrý den,

momentálně se nacházím ve výpovědní době jak s ČEZ, jako poskytovatelem elektřiny, tak s LamaEnergy, poskytovatelem plynu a nový dodavatel obou komodit má být Europe Easy Energy (3E).

Přechod je plánován u obou komodit k 1/12/2017.

Nicméně cestou mého zaměstnavatele jsem dostal jako benefit prakticky bezkonkutrenční cenu plynu, ovšem od MND. Proto bych se rád zeptal, jaké jsou nyní nejjednodušší možnosti řešení této situace, s tím, že bych plyn rád odebíral od MND?

Děkuji a přeji příjemný den,
Dobrý den,
záleží na tom, kde a za jakých okolností byla smlouva na dodávky podepsána.

Pokud jste společnosti Europe Easy Energy podepsal smlouvu při podomním prodeji, bylo by možné použít ustanovení v energetickém zákonu, který umožňuje podat výpověď spotřebiteli, jenž uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.

Více najdete například tady: http://www.eru.cz/pro-spotrebitele/vzory-odstoupeni

Pokud jste ale smlouvu podepsal za běžné situace nebo jste si dodavatele sám vybral a kontaktoval, tento postup aplikovat nelze. V takovém případě bych doporučovala nechat změnu doběhnout a změnit dodavatele následně, až vám to smluvní podmínky uzavřené se 3E umožní.

S pozdravem

Jana Poncarová, Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
tisk