MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

20.4.18 / dotaz č. 92897
Dobrý den,
byl jsem požádán o vypracování PENB pro rekonstrukci bytové jednotky v RD o 3.NP - v každém podlaží se nachází jedna samostatná bytová jednotka.

Jak prosím přistoupit k vypracování PENB - je možné vypracovat PENB pouze pro ucelenou část (za předpokladu, že je skutečně část vymezena jednotkou v katastru nemovitostí)? Je takto možné postupovat i u PENB pro větší změnu dokončené budovy?

Nebo je nutné vypracovat PENB pro celý objekt?

Děkuji, jsem s pozdravem
Přeji dobrý den, děkujeme za Váš dotaz.

Co se týká PENB v rámci větší změny dokončené budovy na nemovitost s jedním číslem popisným, tak by se správně měl vyhotovit dokument na celou budovu.

Vzhledem k tomu, že v rámci požadavků na větší změnu dokončené budovy, se musí splňovat kritéria energetické náročnosti dle vyhl. 78/2013 Sb. v platném znění, tak by bylo problematické, pokud by se budova neřešila jako celek. Také je potřeba vyhodnotit povinnost vypracovat PENB v rámci větší změny dokončené, která je definovaná, pokud budou stavební úpravy (mající vliv na energetickou náročnost) na více jak 25 % obálky budovy, je nutné doložit PENB pro větší změnu dokončené budovy.

Dále bych se odkázal na §7 odst. 2 zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění jsou, kde jsou pro větší změnu dokončené budovy definovány případy, kdy je nutné vypracovat PENB, jaké požadavky má budova plnit, ale není zde definováno, že lze PENB v rámci větší změny dokončené budovy vypracovat i pro ucelenou část budovy.

Případy kdy lze řešit ucelenou část budovy v rámci PENB, tedy možnosti vyhotovit PENB pouze pro bytovou jednotku, tak lze pouze za předpokladu, že se vyhotovuje PENB za účelem prodeje nebo pronájmu, kdy pro tento účel nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost.

Pokud byste potřeboval další bližší informace, tak se můžeme domluvit na osobní schůzce v našem kontaktním místě.
Odpovídá:  Ing. Martin Beneš* -
Téma:  Legislativa
tisk