MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.8.18 / dotaz č. 97274
Dobrý den,
Náš bytový dům zamýšlí přechod na samostatnou přípravu teplé vody pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s akumulačním zásobníkem. V současném stavu je objekt napojen na CZT, kterým se řeší jak příprava teplé vody tak vytápění. V objektu je domovní předávací stanice, která je majetkem teplárny. Naším záměrem je setrvání u zdroje CZT pro vytápění, ale pro přípravu teplé vody zvolit tepelné čerpadlo. Zajímá nás, jaké jsou s tímto záměrem spojené legislativní úkony, zejména zda je nutné k tomuto úkonu povolení od teplárny, zda je zapotřebí stavební povolení, nebo energetický posudek, případně jiné legislativní úkony? Mockrát děkuji!

Dobrý den

Děkujeme za Váš dotaz.

1. Určitě to jako změna způsobu ohřevu TUV bude vyžadovat alespoň ohlášení stavby.
K ohlášení je nutné mimo jiné přiložit jak projektovou dokumentaci tak i ekonomické zhodnocení změny a kladné vyjádření příslušného odboru životního prostředí. Rovněž v PD se musí vyřešit demontáž přívodu až k hlavnímu rozvodu.
2. Souhlas teplárny rozhodně potřebujete, ostatně musíte přímo změnit dodavatelskou smlouvu s teplárnou, a záleží na tom, jak to máte dohodnuté v té stávající smlouvě, za jakých podmínek se můžete odpojit. V jejich majetku by pak zůstaly minimálně hlavní uzávěry a měřáky.
Tolik k odpojení.

A k instalaci TČ

Záleží na tom, jaké chcete instalovat. V případě TČ země voda potřebujete příslušně velký pozemek a územní souhlas.
V případě TČ vzduch voda pak je to ohláška nebo stavební řízení, komplikací může být velikost (a tedy cena) potřebného TČ a pak hlavně umístění venkovní jednotky – K. Vary jsou specifické, sice jde o panelák, tak asi někde mimo centrum, ale i tady může být problémem minimálně hlučnost a stavební úřad po Vás může chtít hlukovou studii – je to stále běžnější požadavek úřadů. A pak samozřejmě i umístění vnější(ch) jednotky(ek), z architektonického hlediska, př. majetkových vztahů , může být komplikace. Nejlepší by asi bylo na střechu, ale pak je to hodně metrů dolů ke vstupu TUV (+statika střechy ).

Otázkou je, jestli třeba nepropojit tu TUV z CZT s tím ohřevem v TČ. Tedy se vyloženě neodpojovat, jen si dodat vlastní nádrž ohřívanou TČ s tím, že v době nedostatku vnější energie by to “doplnilo” CZT (nebo při poruše TČ).
Dokázalo by to :
a, eliminovat většinu plateb za TUV z CZT, pro což to asi zamýšlíte
b, snížit cenu a velikost TČ, protože by nemuselo být naddimenzováno, ale navrženo jen na většinu provozního odběru
c, poskytnout provozní jistotu (jak při poruše TČ tak při odstávkách CZT, TČ by tedy stačilo klidně jedno nebo prostě bez “zálohy” i kdyby provozní)

Vycházíme z toho, že do CZT nic investovat nemusíte a nemuseli by jste ani řešit odpojení (jen pár regulačních armatur) , a do TČ by jste investovali méně (rozšířit se dá vždy), ušetřili by jste
a ještě měli jistotu dvou zdrojů.
Samozřejmě i to předpokládá dohodu s teplárnou na tomto řešení (jestli nemáte nasmlouvaný nějaký minimální odběr nebo platbu ), to by pak bylo nutné změnit.

Přejeme hezký den.

EKIS 7033
Ing. Miroslav Nezdara, Jaroslav Hobl
Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb
Téma:  Legislativa
tisk