Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2008

V roce 2008 byly z Programu EFEKT vyplaceny dotace v celkové výši 59.355.000,- Kč, kterými bylo podpořeno 250 projektů v oblasti úspor energie. Tyto dotace iniciovaly projekty v celkové hodnotě přes 153 miliónů korun.

Za rok 2008 bylo v programu EFEKT vynaloženo téměř 39 miliónů Kč na podporu akcí s přímými úsporami energie. Tato částka přinesla celkové investice za 118 mil. Kč a znamená celkovou roční úsporu téměř 95 tis. GJ.

Seznam podpořených projektů a další informace jsou k dispozici zde [xls, 420 kB].
Vyhodnocení:   [doc - 757 kB]