Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2002

V roce 2002 činila suma dotace 83 425 tis. Kč. Bylo podpořeno 488 akcí, z toho bylo 62 investičních projektů o celkové dotaci 44 268 tis. Kč a roční úspoře energie ve výši 381 986 GJ. Dále bylo podpořeno zpracování 239 energetických auditů a další projekty v kategorii územní energetické koncepce, výzkum a vývoj, poradenství apod..
Vyhodnocení:   [pdf - 183.5 kB]