Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2009

V roce 2009 byly z Programu EFEKT vyplaceny dotace v celkové výši 29.038 miliónů Kč, kterými bylo podpořeno 134 projektů v oblasti úspor energie. Tyto dotace iniciovaly uskutečnění projektů v celkové hodnotě přes 93 miliónů korun.

Za rok 2009 bylo v programu EFEKT vynaloženo 10,4 miliónů Kč na podporu akcí s přímými úsporami energie. Tato částka přinesla celkové investice za téměř 59 miliónů. Kč a znamená celkovou roční úsporu téměř 58 tisíc GJ.

Seznam podpořených projektů a další informace jsou k dispozici zde [xlsx, 137 kB].
Vyhodnocení:   [pdf - 207.5 kB]