Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2010

V roce 2010 bylo z Programu EFEKT dotačně podpořeno 161 projektů v celkové výši 43 miliónů Kč. Tyto dotace iniciovaly uskutečnění projektů v celkové hodnotě přes 72 miliónů korun v oblasti úspor energie.¨

Hlavní podpora byla soustředěna na akce s nepřímým vlivem na úsporu energie, jako je osvěta veřejnosti, vzdělávání odborníků, bezplatné poradenství. Na podporu akcí s přímými úsporami energie bylo vyplaceno přes 7 miliónů Kč. Tato částka podnítila celkové investice za více než 20 miliónů Kč a přinesla celkovou roční úsporu téměř 12 tisíc GJ.

Seznam podpořených projektů a další informace jsou k dispozici zde [xls, 792 kB].
Vyhodnocení:   [pdf - 236.6 kB]