Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2012

V roce 2012 bylo z Programu EFEKT dotačně podpořeno 156 projektů v celkové výši 31 miliónů Kč. Tyto dotace iniciovaly uskutečnění projektů v celkové hodnotě téměř 66 miliónů korun v oblasti úspor energie.
Finanční prostředky byly uplatněny zejména na projekty s nepřímým vlivem na úsporu energie, jako je osvěta veřejnosti, vzdělávání odborníků, bezplatné poradenství. Na podporu akcí s přímými úsporami energie bylo vyplaceno 11 miliónů Kč. Tato částka podnítila celkové investice za téměř 30 miliónů Kč a přinesla celkovou roční úsporu přes 10 tisíc GJ a skoro 2 tisíce t/CO2 ročně.

Součástí vyhodnocení programu je také zpráva o tzv. monitoringu spotřeby energií v některých vládních budovách.

Seznam podpořených projektů a další informace o podpořených akcích jsou k dispozici zde [xlsx, 114 kB].

Vyhodnocení:   [docx - 100.7 kB]