Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2014

V roce 2014 bylo z Programu EFEKT dotačně podpořeno 131 projektů v celkové výši 29,3 miliónů Kč. Celkové investice vložené všemi zúčastněnými do podpořených projektů činily více než 57 miliónů korun.
Finanční prostředky byly uplatněny z větší části na projekty s přímým vlivem na úsporu energie, a to ve výši téměř 16 mil. Kč. Tato částka přinesla investice přes 40 miliónů Kč a znamená celkovou roční úsporu přes 7 tisíc GJ a 1,3 tisíce t/CO2 ročně. Na podporu akcí s nepřímými úsporami energie, jako je např. osvěta veřejnosti a vzdělávání odborníků, bylo vyplaceno přes 13 mil. Kč.

Součástí vyhodnocení programu je také zpráva o tzv. monitoringu [docx, 79 kB] spotřeby energií v některých vládních budovách.

Seznam podpořených projektů je k dispozici ZDE [xlsx, 77 kB].

Vyhodnocení:   [docx - 147 kB]