Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2015

V roce 2015 bylo z Programu EFEKT dotačně podpořeno 174 projektů v celkové výši 38,4 miliónů Kč. Celkové investice vložené všemi zúčastněnými do podpořených projektů činily více než 77,6 miliónů korun.
Finanční prostředky byly uplatněny z větší části na projekty s přímým vlivem na úsporu energie, a to ve výši téměř 22 mil. Kč. Tato částka přinesla investice přes 57,7 miliónů Kč a znamená celkovou roční úsporu přes 7,4 tisíc GJ a 2,6 tisíce t/CO2 ročně. Na podporu akcí s nepřímými úsporami energie, jako je např. osvěta veřejnosti a vzdělávání odborníků, bylo vyplaceno přes 16 mil. Kč.

Součástí vyhodnocení programu je také zpráva o tzv. monitoringu [docx, 474 kB] spotřeby energií v některých vládních budovách.

Vláda schválila svým usnesením č. 647/2016 ze dne 20. července 2016 ukončení zveřejňování zprávy o tzv. monitoringu v rámci vyhodnocení programu EFEKT a souhlasila, aby informace z monitoringu byly součástí zprávy Pracovní skupiny pro implementaci článku 5 směrnice o energetické účinnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, která se vládě předkládá každoročně do 30. června na základě usnesení vlády č. 1035 ze dne 14. prosince 2015.

Seznam podpořených projektů je k dispozici ZDE [xlsx, 74 kB].

Vyhodnocení státního programu EFEKT 2015 otevřete kliknutím na následující odkaz:
Vyhodnocení:   [docx - 170.7 kB]