Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2016

V roce 2016 bylo z Programu EFEKT dotačně podpořeno 188 projektů v celkové výši 81,5 miliónů Kč. Celkové investice vložené všemi zúčastněnými do podpořených projektů činily více než 146 miliónů korun.
Finanční prostředky byly uplatněny z větší části na projekty s přímým vlivem na úsporu energie, a to ve výši téměř 53 mil. Kč. Tato částka přinesla investice přes 109 miliónů Kč a znamená celkovou roční úsporu přes 14 tisíc GJ a 3,6 tisíce t/CO2 ročně. Na podporu akcí s nepřímými úsporami energie, jako je např. osvěta veřejnosti a vzdělávání odborníků, bylo vyplaceno přes 23 mil. Kč.

Seznam podpořených projektů je k dispozici ZDE [xlsx, 81 kB].

Vyhodnocení státního programu EFEKT 2016 otevřete kliknutím na následující odkaz:
Vyhodnocení:   [pdf - 768 kB]