Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. EFEKT 5/2022

I PROGRAM EFEKT III
OSA 1 - Předprojektová příprava

Zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 15.6.2022
Začátek podávání žádostí: 27.7.2022
Ukončení podávání žádostí: 15. října 2022 do 21:59 hodin
Celková alokace 8 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace určena na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Podmínkou poskytnutí dotace na zpracování zadávací dokumentace je předchozí zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech. Tato analýza mohla, ale nemusela být podpořena z programu EFEKT, který takovou dotační výzvu nabízí.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory