Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. EFEKT 1/2024

I PROGRAM EFEKT III
OSA 1 - Předprojektová příprava

Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 8.11.2023
Začátek podávání žádostí: 5.12.2023
Ukončení podávání žádostí: 30. 4. 2024 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 10 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti. Zpracovaná analýza musí obsahovat pro každý objekt zařazený do šetření předem stanovené informace. V případě neprokázání vhodnosti realizace metody EPC nemusí příjemce vracet dotaci. Tato nevhodnost musí být uvedena v závěru pracované analýzy. Pokud analýza sice prokáže vhodnost realizace metody EPC, ovšem její realizace bude ekonomicky nevýhodná, je na posouzení MPO, zda bude požadovat vrácení dotace zpět či nikoliv.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory