Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. EFEKT 3/2024

ikona programu PROGRAM EFEKT III

Nastavení centrálního systému energetického managementu pro organizační složky státu (cEM)

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 28.2.2024
Začátek podávání žádostí: 5. 3. 2024
Ukončení podávání žádostí: 30. 4. 2024 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 6 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na vytvoření jednotného systému energetického managementu v podobě centrální dokumentace, která bude složit jako podklad pro následné zavádění energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti u dalších objektů organizační složky státu.

Předpokládá se, že centrální dokumentace bude sloužit jako řídící dokument pro dílčí projekty Zavedení energetického managementu u dalších budov příjemce.

Dotace je financovaná z programu EFEKT III.

Z poskytnuté dotace lze hradit:

  • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50005 a ISO 50001 vyžadovaných dokumentů (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci);
  • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod. (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci);

Upozornění: DPH není způsobilým výdajem.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory