Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 1/2023

ikona programu
Podpořeno

Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS)

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 13.10.2022
Začátek podávání žádostí: 18.10.2022
Ukončení podávání žádostí: 30.11.2022
Celková alokace 30 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Trechová
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

M-EKIS je tvořeno 1 poradcem se stanovenou kvalifikací a nesmí být zároveň poradcem EKIS, koordinátor MAS apod.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory