Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 3/2023

ikona programu
Podpořeno

Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS)

Stav výzvy Příjem žádostí
Datum zveřejnění: 12.4.2023
Začátek podávání žádostí: 13.4.2023
Ukončení podávání žádostí: 30.9.2025 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 40 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Lucie Vacková
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

M-EKIS je tvořeno 1 poradcem se stanovenou kvalifikací a nesmí být zároveň poradcem EKIS, koordinátor MAS apod.

Dotace je vyplácena po jednotlivých dávkách v maximální výši 400 000 Kč. Každé další navýšení je možné nejvýše o 400 000 Kč po vyúčtování předchozí dávky, až do vyčerpání maximální výše dotace.

Dotace je poskytována z Národního plánu obnovy - Komponenta 2.5.3. 

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory