Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 4/2023

ikona programu
Podpořeno

Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)

Stav výzvy Příjem žádostí
Datum zveřejnění: 6.10.2023
Začátek podávání žádostí: 11.10.2023
Ukončení podávání žádostí: 30. 9. 2025 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 25 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace má za cíl:

• Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
• Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
• Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
• Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování;
• Informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;
• Podporovat koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

BYL AKTUALIZOVÁN METODICKÝ POKYN VZTAHUJÍCÍ SE K PORADENSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNITNÍ ENERGETIKY.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory